SERVICIILE PRIVIND ASISTENTA IN OPTIMIZAREA INFORMATIILOR DOCUMENTATE SI EFICIENTIZAREA COLABORARII COMPARTIMENTELOR INSTITUTIEI DE INVATAMANT conform O.S.G.G. 400/ 2015 coroborat cu O.S.G.G. 200/ 2016, includ:
  • Identificarea optimizarilor informationale din activitatea institutiei publice;
  • Imbunatatirea implicarii personalului entitatii prin sprijinul specialistilor oferit cu obiectivitate;
  • Clarificarea nevoilor de procedurare in context de ansamblu ;
  • Condensarea informatiilor generate de fiecare compartiment in sensul obtinerii unor informatii documentate integrate si adecvate ;
  • Colaborarea specialistilor nostri cu echipa manageriala din entitatea publica respectiva in procesul de generare a  procedurilor necesare;
  • Implicarea activa a colaboratorilor si sprijinirea directa a celor din compartimente, acolo unde se identifica insuficienta perfectionare profesionala a salariatilor unitatii intr-o perioada redusa de timp si in conditiile unui buget limitat alocat pefectionarii acestora

Astfel de activitati se desfasoara in mod curent la autoritatile contractante, beneficiare ale serviciilor noastre de instruire, precizate mai sus.

ro_RORO