MediQApp

Software integrat pentru un sistem medical funcțional
Spitalul verde și schimbările climatice prin MediQapp
Soluția digitală MediQapp Versiunea 5.0 conectează personalizat E-Sănătate cu E-Învățare - Premiul de Excelență Inovația Medicală în România
Digitalizarea MediQapp Aduce Profesionistul La Performanța Cea Mai Bună în Managementul Calității Serviciilor de Sănătate și Acreditare

MediQApp este adaptat nevoilor dumneavoastră

FLEXIBIL

Funcționalitățile predefinite de integrare în browser cu dispozitivele utilizatorilor permit un acces flexibil la conturi, date și informații.

MOBIL

Creșterea accesului la mobilitate oferă capacitatea de a interacționa mai bine cu angajații de la distanță în condițiile nevoii crescânde de acces la conținut și cu implicarea continuă a utilizatorilor.

ECO FRENDLY PRIN ELIMINAREA HÂRTIEI

Transformările cu ajutorul aplicației și eforturile de eliminare a hârtiei în operațiunile unui QMS digital funcțional, creează oportunități pentru schimbarea unanim acceptată în domeniu.

PRODUSE DESTINATE SPITALELOR

Pachetul PREMIUM

Ne implicăm împreună

La achiziționarea programului PREMIUM, aplicația va fi în primul rând structurată personalizat, va avea setul de proceduri necesar unității sanitare, va păstra un loc unui consultant dedicat care va scurta drumul de la teorie la practică. Este nevoie doar de stabilirea obiectivelor și componența echipei.

După 9 luni unitatea se poate bucura de o strategie bine definită care poate fi aplicată cu ușurință de oricare angajat.

Continuitatea proceselor cerute de standardele europene

 • după depășirea etapei de implementare a aplicației, continuitatea proceselor devine firească
 • cerințele cerute de acreditare nu sunt forțat impuse și se bucură de succesiunea etapelor și activităților în postacreditare
 • după acreditare neconformitățile constatate sunt soluționate cu ușurință și dovedite ca îndeplinite în cel mai simplu mod
 • oricare verificare făcută de ANMCS sau alte părți interesate se bucură de rezultatele cele mai bune

Pachetul PRO

Creăm împreună

După parcurgerea etapelor de Diagnoză și varianta Basic în care învățăm împreună ce face aplicația și cum, datorită unui plan de lucru bine definit, echipa unității știe clar care sunt necesitățile de procedurare pe care și le dorește. Calitakropolis vine și continuă ajutorul concret oferit clienților săi prin punerea la dispoziția lor a procedurilor personalizate in digital, doar acele documente care îi lipsesc.

Documentele cu un format predefinit sunt apoi prelucrate în cadrul aplicației și astfel devin proceduri personalizate de valoare recunoscută în unitate de către toți colegii.

Îți punem la îndemână mijloace și metode de concentrare a resurselor pe cele mai importante aspecte care ajută echipa în obținerea rapidă a rezultatelor. Aplicația elimină barierele întâlnirilor fizice, reduce timpul irosit pentru a ajunge la locul de întâlnire și costurile acestui tip de acțiuni comune și creează o colaborare mai bună între echipele interne care se pot conecta pentru task-uri complexe de la distanță și cu mare deschidere către o colaborare eficientă.

Atât timp cât conducerea se asigură că angajații au acces complet la informații, aceștia, de pe dispozitivele lor mobile, pot captura, edita, comenta și partaja conținutul unui document. Aplicația facilitează implicarea salariaților în proiectarea procedurilor reîntorcându-se prin task-urile soluționate răspunsuri mai rapide și din ce în ce mai pline de sens. Comentariile celor implicați în întocmirea, avizarea și verificarea procedurilor aduc un conținut
valoros acestora. Procesul de actualizare a procedurilor este un proces continuu în care se va lucra în permanență.

Procedura finalizată ca structura și conținut va fi preluată automat de către aplicație și așezată
la dispoziția tuturor utilizatorilor pentru vizualizarea pe conturi de acces în orice moment.

Pachetul BASIC

Învățăm împreună

La achiziționarea pachetului Basic construim cu echipa unității structura personalizată a spitalului în cadrul aplicației, generând utilizatorii și nivelele de acces.
Împreună ne asigurăm că aplicația funcționează în avantajul echipei, folosind mai puțin timp și resurse umane investite în dezvoltarea managementului calității și pregătirea acreditării.

În așa fel vei reuși să:

 • câștigi încrederea utilizatorilor sistemului de management al calității din unitate
 • ai răspunsuri mai rapide
 • ai acces securizat
 • ai productivitate prin colaborare
 • gestionezi și păstrezi informația într-un mediu sigur și conform cu reglementările interne și cele legislative aflate în vigoare
 • asiguri continuitatea proceselor
 • ai practică personalizată
 • fără a periclita securitatea informațiilor unității, angajații extrem de ocupați, aflați în diferite locații, dar de la care se așteaptă să rămână permanent conectați la solicitările conducerii, devin eficienți și satisfăcuți de posibilitatea care li se oferă de a lucra în orice moment și de pe orice dispozitiv pentru rezolvarea task-urilor lor

Aplicația elimină barierele întâlnirilor fizice, reduce timpul irosit pentru a ajunge la locul de întâlnire și costurile acestui tip de acțiuni comune și creează o colaborare mai bună între echipele interne care se pot conecta pentru task-uri complexe de la distanță și cu mare deschidere către o colaborare eficientă.

După etapa de implementare:

 • vei ști cum să definești și să gestionezi procesul de pregătire în vederea acreditării în cadrul sistemului dezvoltat de noi
 • obții rapid învățarea prioritizărilor automate și monitorizarea lor
 • vei ști să construiești valoarea în mod automat, prin soluțiile acceptate în echipă nu doar înregistrări formale construite superficial
 • la momentul evaluării ANMCS ai dovezi elocvente care demonstrează atât îndeplinirea cerințelor din standardele de acreditare cât și continuitatea acestor activități

DIAGNOZĂ

Descoperim împreună

În cadrul Diagnozei se personalizează Contul Spitalului cu utilizatori, departamente, comisii și alte necesități organizatorice de structurare specifică unității sanitare.

Pentru reușita proiectului și dezvoltarea formalizării sistemului de management integrat din unitatea sanitară, cu respectarea cerințelor legislative actualizate, specifice domeniului medical și acreditării, trebuie în primul rând să parcurgă o diagnosticare a managementului calității existent.

Diagnoza precizează stadiul existent, necesitatea organizatorică de procedurare și procesele a căror continuitate implicită răspunde cel mai eficient la cerințele din standardele de acreditare sau control și la nevoia de auditare a sistemelor de management implementate.
Volumul mare de modificări legislative și standarde revizuite, aduc colectivele unităților sanitare în situația de a depune eforturi susținute dar posibil ineficiente în procesul de actualizare a documentației. Asistența în optimizarea procedurării din etapa de diagnosticare scutește unitatea de posibilitatea unui insucces și implicit ajută echipa să gândească structurat și strategic.

Intrați în contact cu noi

Ne găsiți la adresa
Str. Johannes Kepler, nr. 20, 020346 București, România
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, 800511 Galați, România
Sunați-ne la
Adriana Adina Manolache
+40 728 318 066
Luni-Vineri, 8:00-16:00
ro_RORO