De ce MediQapp?

Spitalul Verde prin MediQapp este catalizatorul dintre disponibilitatea datelor, calitatea informațiilor și utilitatea lor, diminuând risipirea hârtiei și câștigând timpul utilizatorilor.

“Înaltul profesionalism, seriozitatea și dedicarea medicilor români au poziționat școala medicală românească pe harta lumii, iar generațiile de astăzi continuă tradiția excelenței, plasând medicina românească în conștiința colectivă ca punct de referință pentru talentul, voința și potențialul românesc”

Conf. univ. dr. Diana Loreta Păun
Consilier Prezidential, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială Romania
Ro Health Review, 23.03.2022, Ceremonia “Medicul român pentru România“, organizator Colegiul Medicilor din România

Din dorința și potențialul de a creea un sistem eficace pentru spitale, care să întrunească și să însumeze nevoile actuale prin prioritizarea viitorului și promovând un sistem ecologic, echipa noastră a dezvoltat MediQapp, versiunea 5.0 având o performanță digitală îmbunătățită, care obține soluții pline de conținut prin participarea on-line a profesioniștilor și integrarea digitalizată a informațiilor acestora.

MediQapp este îmbinarea exactă dintre onorabilitate și prestanță dorind să eficientizeze sistemul actual de sănătate care nu este prietenos cu mediul înconjurător cu unul care ajută mediul înconjurător, privind spre viitor.

Accesibilitatea imediată la datele actualizate în permanență, facilitează interoperabilitatea dintre departamente și debirocratizează munca medicală alături de cea de ordin tehnic, administrativ și logistic.

MediQapp este prima și singura aplicație românească de management al calității  destinată tuturor unităților sanitare din România, care optimizează complet modul de gestionare a tuturor operațiunilor privind Calitatea Serviciilor de Sanatate din cadrul spitalelor.

Sistemul informatic are capacitatea de personalizare în oricare spital din România dar și în oricare alt spital din lume, cu prioritate țările în care sunt implementate standardele de acreditare ISQua.

Pentru a digitaliza sustenabil sistemul medical este vital ca spitalele să adopte acum planuri strategice, pe termen lung, în direcția transformării digitale.

Mai mult decât oricând este necesar ca medicii să fie conectați între ei, în condiții de siguranță pentru toți cei implicați. Prin instrumentul MediQapp de management integrat cu ajutorul căruia se integrează Analiza de risc și Calitatea, medicii sunt conectați on-line iar informațiile de nivel organizatoric și/sau clinic circulă rapid și transferă Know-how de valoare.

Rezultatele evaluării proiectului au depășit așteptările celor din spitale, eficientizarea prin automatizări diminuând semnificativ efortul, rămas doar între 48÷27%, funcție de spital.

Calitakropolis, prin cei peste 15 ani de experiență și cunoștințe în domeniul managementului spitalelor, facilitează pregătirea în vederea Acreditării.

MediQApp este un produs dezvoltat ca o firească îmbunătățire continuă, aliniată cerințelor actuale din sistemul de sănătate și standardelor europene.

MediQApp este prima și singura aplicație românească de management al calității în sănătate destinată tuturor unităților sanitare din România, care optimizează complet modul de gestionare a tuturor operațiunilor privind calitatea din cadrul spitalelor.
Digitalizează toate procesele din managementul calității

Se obțin procese mai rapide și mult mai eficiente

Poate diminua semnificativ timpul necesar pregătirii spitalelor în vederea acreditării
Se câștigă încrederea, construită în mod automat prin soluțiile acceptate în echipă, nu doar înregistrări formale, superficial construite
Integrează toate operațiunile, eliminând în totalitate timpul irosit în sistemul vechi. Este un sistem destinat să rezolve problemele fără resurse suplimentare
Reduce timpii de execuție a task-urilor de către personal, crescând productivitatea salariaților
Prin mobilitatea sa, aplicația asigură colaborarea eficientă la distanță
Diminuează până la a elimina riscul amenzilor

MediQapp

MediQApp este un instrument de integrare și digitalizare a proceselor de management din sănătate, bazat pe funcții unice și tehnologii inovative. Aplicația simplifică procesele, reduce timpii de procesare, costurile și pregătește unitățile sanitare în vederea acreditării.
Potrivit celui mai recent raport DESI (Digital Economy and Society Index), România se află pe ultimul loc din UE la capitolul digitalizare per total și tot pe ultimul loc la integrarea tehnologiilor inovative în companii și unități publice. Iar Sănătatea nu face excepție.
Digitalizarea MediQapp Aduce Profesionistul La Performanța
Cea Mai Bună în Managementul Calității Serviciilor
de Sănătate și Acreditare

Un standard ridicat de profesionalism trebuie urmărit în permanență în spitale, pentru  prestarea de servicii medicale de cea mai bună calitate, dar și în siguranță și securitate pentru pacienți și colectivul medical. Toate acestea obligă profesioniștii din sănătate să se adapteze la noile cerințe, cu grijă și competență față de pacienți, sintetizând cu un înalt grad de profesionalism al pregătirii în Managementul Calității Serviciilor de Sănătate și Acreditarea din România.

Crearea de identități
profesionale performante prin
E-Learning și E-Health

Creșterea capacității managementului sanitar și a resurselor umane din sănătate prin perfecționarea de la distanță, reușește crearea de identități profesionale performante pentru îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor privind activitățile în managementul serviciilor de sănătate și în consolidarea capacității profesionale a resursei umane din domeniul medical și de Managementul Calității.

Realizarea unei contribuții reale la
profesionalizarea managementului

Realizarea unei contribuții reale la profesionalizarea managementului, este  asigurată pentru o bază largă de personal înalt calificat, din rândul celor care ocupă poziții de conducere în organizarea unităților spitalicești: membri ai comitetelor directoare ale spitalelor (manager, director medical, director financiar-contabil, director de îngrijiri), șefi de secții, șefi de laboratoare sau alte sectoare de activitate din cadrul unităților sanitare.

Pregătirea acreditării ANMCS
cu rezultate eficiente de la distanţă

Sistemul MediQapp de tip Cloud reușește prin structurarea sa complexă, să operaționalizeze performanțele tuturor utilizatorilor, pe baza valorificării practicilor de Managementul Calității Serviciilor de Sănătate și Acreditarea ANMCS. Întărirea capacității manageriale și tehnice la toate nivelurile de management organizatoric din unitățile sanitare aduce o perspectivă inovatoare  asupra monitorizării pregătirii acreditării și anulează riscul insuccesului la evaluarea ANMCS.

Spitalul Verde în Managementul Calității
unde aplicația software face diferența

Digitalizarea transformă procesul de management și control într-un proces integrat care poate fi cu ușurință adaptat nevoilor funcționale de management al calității, ceea ce sistemele de gestionare pe bază de hârtie nu o pot face. De asemenea, sunt automatizate multe dintre sarcinile asociate cu utilizarea de hârtie și foi de calcul, rezultând o îmbunătățire semnificativă a task-urilor asociate.
ANMCS subliniază tuturor din sistemul de sănătate necesitatea unui sistem de management al calității funcțional pentru a urmări, monitoriza și revizui toate procesele de producție și management.
Aplicația reușește să soluționeze mai rapid decât se așteaptă utilizatorul noile straturi de complexitate și incertitudine ale procesului de management al calității pe care metoda clasică o asimilează greoi și într-un timp relativ lung.

Actualizarea și stocarea
documentației

Sistemul QMS digital poate clasifica și stoca toate documentele, inclusiv nevoile definite de utilizator, auditurile și procedurile de validare a proceselor integrate. În cazul în care procedurile necesită revizuire de la auditori sau autorități de reglementare, un singur fișier în QMS digital poate furniza rapid informațiile necesare.
MediQApp simplifică stocarea și clasificarea documentației de gestionare a riscurilor pentru mai multe departamente implicate, care au nevoie simultan de aceleași documente. Acest lucru accelerează foarte mult fluxul de comunicare critică. Sistemul de management al calității pe bază de hârtie face ca actualizarea corectă și în termenele necesare a documentelor să fie aproape imposibilă fără a utiliza resursele de personal deja insuficiente. O soluție digitală face posibilă schimbarea de documente într-o fracțiune din timpul necesar în cazul unui QMS obișnuit.

Sistemele digitale de management al calității și
controlul procesului de proiectare eco-frendly

Un QMS digital configurat și implementat este realizat pentru a răspunde nevoilor de evaluare de risc, conformare, analiză proces, control și documentare.
Hârtia, deși nu este înlocuită definitiv, se dovedește o soluție care nu a fost pur și simplu făcută pentru a face față scenariilor de reactualizări ale unui management al calității în creștere și mereu în schimbare.
Soluția digitală de management al calității ține în siguranță toată documentația de elaborare, într-o locație sigură, ceea ce face ca în permanență controlul versiunii să fie un proces simplificat.

Sisteme digitale de management al calității
pentru atenuarea riscurilor

Reducerea riscurilor este punctul central al oricărei practici de management al calității. Prin soluția digitală a sistemului de management al calității, informația se accesează cu ușurință și poate fi preluată de departamentele interesate.
MediQApp, ca un QMS digital, permite urmărirea și implementarea cu ușurință a procedurilor de gestionare a riscurilor și realizarea auditurilor interne și externe.
Configurația corectă a unui sistem digital de management al calității pune politica de risc, procedura și auditul într-o structură unitară, ceea ce face ca reducerea riscurilor să fie un proces intuitiv și integrat.

Intrați în contact cu echipa noastră!

Intrați în contact cu noi

Ne găsiți la adresa

Str. Johannes Kepler, nr. 20, 020346 București, România

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, 800511 Galați, România

Sunați-ne la

Adriana Adina Manolache
+40 728 318 066
Luni-Vineri, 8:00-16:00

Contactați-ne

ro_RORO