De ce MediQApp?

MediQApp este prima și singura aplicație românească de management al calității în sănătate destinată tuturor unităților sanitare din România, care optimizează complet modul de gestionare a tuturor operațiunilor privind calitatea din cadrul spitalelor.

Calitakropolis, prin cei 12 ani de experiență și cunoștințe în domeniul managementului spitalelor, facilitează pregătirea în vederea acreditării.

MediQApp este un produs dezvoltat ca o firească îmbunătățire continuă, aliniată cerințelor actuale din sistemul de sănătate și standardelor europene.

Folosește METODE SIMPLE care rezolvă problemele privind Acreditarea, Soluționarea neconformităților rezultate în urma controalelor autorităților, Managementul Calității și Controlul Intern Managerial

Simplifică diferența dintre teorie și practică în Asigurarea Calității

Oferă un sistem funcțional permanent, implicit în serviciul pacientului

Găsește modalități funcționale de creare și menținere a sistemelor integrate de management

Proiectele devin realitate în cel mai scurt timp prin soluții unanim acceptate

Digitalizează toate procesele din managementul calității

Se obțin procese mai rapide și mult mai eficiente

Poate diminua semnificativ timpul necesar pregătirii spitalelor în vederea acreditării
Se câștigă încrederea, construită în mod automat prin soluțiile acceptate în echipă, nu doar înregistrări formale, superficial construite
Integrează toate operațiunile, eliminând în totalitate timpul irosit în sistemul vechi. Este un sistem destinat să rezolve problemele fără resurse suplimentare
Reduce timpii de execuție a task-urilor de către personal, crescând productivitatea salariaților
Prin mobilitatea sa, aplicația asigură colaborarea eficientă la distanță
Diminuează până la a elimina riscul amenzilor

MediQApp

MediQApp este un instrument de integrare și digitalizare a proceselor de management din sănătate, bazat pe funcții unice și tehnologii inovative. Aplicația simplifică procesele, reduce timpii de procesare, costurile și pregătește unitățile sanitare în vederea acreditării.
Potrivit celui mai recent raport DESI (Digital Economy and Society Index), România se află pe ultimul loc din UE la capitolul digitalizare per total și tot pe ultimul loc la integrarea tehnologiilor inovative în companii și unități publice. Iar Sănătatea nu face excepție.

Managementul Calității din spital în care aplicația software face diferența

Digitalizarea transformă procesul de management și control într-un proces integrat care poate fi cu ușurință adaptat nevoilor funcționale de management al calității, ceea ce sistemele de gestionare pe bază de hârtie nu o pot face. De asemenea, sunt automatizate multe dintre sarcinile asociate cu utilizarea de hârtie și foi de calcul, rezultând o îmbunătățire semnificativă a task-urilor asociate.
ANMCS subliniază tuturor din sistemul de sănătate necesitatea unui sistem de management al calității funcțional pentru a urmări, monitoriza și revizui toate procesele de producție și management.
Aplicația reușește să soluționeze mai rapid decât se așteaptă utilizatorul noile straturi de complexitate și incertitudine ale procesului de management al calității pe care metoda clasică o asimilează greoi și într-un timp relativ lung.

Actualizarea și stocarea documentației

Sistemul QMS digital poate clasifica și stoca toate documentele, inclusiv nevoile definite de utilizator, auditurile și procedurile de validare a proceselor integrate. În cazul în care procedurile necesită revizuire de la auditori sau autorități de reglementare, un singur fișier în QMS digital poate furniza rapid informațiile necesare.
MediQApp simplifică stocarea și clasificarea documentației de gestionare a riscurilor pentru mai multe departamente implicate, care au nevoie simultan de aceleași documente. Acest lucru accelerează foarte mult fluxul de comunicare critică. Sistemul de management al calității pe bază de hârtie face ca actualizarea corectă și în termenele necesare a documentelor să fie aproape imposibilă fără a utiliza resursele de personal deja insuficiente. O soluție digitală face posibilă schimbarea de documente într-o fracțiune din timpul necesar în cazul unui QMS obișnuit.

Sistemele digitale de management al calității și controlul procesului de proiectare

Un QMS digital configurat și implementat este realizat pentru a răspunde nevoilor de evaluare de risc, conformare, analiză proces, control și documentare.
Hârtia, deși nu este înlocuită definitiv, se dovedește o soluție care nu a fost pur și simplu făcută pentru a face față scenariilor de reactualizări ale unui management al calității în creștere și mereu în schimbare.
Soluția digitală de management al calității ține în siguranță toată documentația de elaborare, într-o locație sigură, ceea ce face ca în permanență controlul versiunii să fie un proces simplificat.

Sisteme digitale de management al calității pentru atenuarea riscurilor

Reducerea riscurilor este punctul central al oricărei practici de management al calității. Prin soluția digitală a sistemului de management al calității, informația se accesează cu ușurință și poate fi preluată de departamentele interesate.
MediQApp, ca un QMS digital, permite urmărirea și implementarea cu ușurință a procedurilor de gestionare a riscurilor și realizarea auditurilor interne și externe.
Configurația corectă a unui sistem digital de management al calității pune politica de risc, procedura și auditul într-o structură unitară, ceea ce face ca reducerea riscurilor să fie un proces intuitiv și integrat.

Intrați în contact cu echipa noastră!

Intrați în contact cu noi

Ne găsiți la adresa

Str. Johannes Kepler, nr. 20, 020346 București, România

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, 800511 Galați, România

Sunați-ne la

Adriana Adina Manolache
+40 728 318 066
Luni-Vineri, 8:00-16:00

Contactați-ne

ro_RORO